Споживачам

 

СПОСОБИ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

ТОВ «ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ» пропонує та наполягає, що всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути за договорами постачання природного газу між постачальником і споживачем або у зв’язку з їх виконанням, вирішувати шляхом переговорів.  Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки природного газу або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу та / або передати спір до господарських судів України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА

Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора

РОЗГЛЯД СКАРГ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

 • [01] Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення
 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов; o якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг
 • нших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора
 • [02] Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
 • [03] Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
 • [04] До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.
 • [05] За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов
 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ

 • [01] Для вирішення спорів в досудовому порядку пропонуємо споживачу звернутись до ТОВ «ЕНЕРГО-ГАЗ РЕСУРС» в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань.
 • [02] Ваше звернення буде розглянуте та надана відповідь. У разі можливості буде запропоновано призначити час та місце проведення перговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України. У разі не вирішення Вашого питання, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua (стаття 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року №1540-VIII). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

За консультаціями звертатися за телефоном:

+38 (096) 301-52-68

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок – П’ятниця з 8:30 до 17:30

АДРЕСА:

м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича 34, ІІ поверх, офіс № 1

Юридична адреса : м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича 34, приміщення 43

Відповідальна особа:

Директор ТОВ «ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ»

МЕЗЕНЦЕВ Є.Ю.

+38 (093) 409-43-44

e-mail: energytrading@ukr.net

  Scroll to Top