• ДОГОВОРИ ТА ДОДАТКИ

Договір про постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії споживачу є публічними договором та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за формою

ФОРМА ДОГОВОРУ

Договір про постачання електричної енергії укладається шляхом приєднання до нього споживача на підставі заяви-приєднання

ЗАЯВА ПРИЄДНАННЯ

Приклад рахунку на оплату електроенергії

Scroll to Top